Aktuální nabídka dluhopisů

Základní společná charakteristika

 • Jmenovitá hodnota: 10.000,– Kč (hodnota jednoho dluhopisu)
 • Minimální investice: 1 (jeden) dluhopis
 • Emisní lhůta pro upisování dluhopisů (období, kdy je možné dluhopisy získat) skončí dnem 30. 9. 2022 s možností prodloužení
 • Výnos dluhopisu: pevná sazba 9,4 % ročně (per annum)
 • Den konečné splatnosti: 30. 9. 2023

Dluhopis CASUCAPITAL – Roční

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Ročně, vždy k 31. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 1. 12. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003540312
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 17 500 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 17 500 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 751 – 2250

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – Roční v PDF

Dluhopis CASUCAPITAL – Pololetní

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Pololetně, vždy k 31. 6. a 31. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 15. 6. a 15. 12. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003540304
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 5 000 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 5 000 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 1 – 500

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – Pololetní v PDF

Dluhopis CASUCAPITAL – Čtvrtletní

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Čtvrtletně, vždy k 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 20. 2., 20. 5., 20. 8. a 20. 11. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003540320
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 2 500 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 2 500 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 501 – 750

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – Čtvrtletní v PDF

Další charakteristiky společné pro všechny aktuální dluhopisy

 • Emitent: CASU CAPITAL a.s., IČO: 091 19 311 se sídlem Na líše 726/27, Michle, 141 00 Praha 4
 • Číslo účtu emitenta: 2199348002/5500
 • Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
 • Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
 • Emisní kurz k datu emise: 100% jmenovité hodnoty dluhopisů
 • Datum emise: 2. 5. 2022
 • Dodatečná emisní lhůta: lze uplatnit
 • Datum počátku prvního Výnosového období: 2. 5. 2022
 • Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu
 • Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 21. 9. 2023
 • Emise: Emise zastupitelných dluhopisů vydávaných podle emisních podmínek (viz jednotlivé dluhopisy)
 • Administrátor: Emitent
 • Určená provozovna: Kancelář CASU CAPITAL a.s. – Opletalova 39, 110 00 Praha 1
 • Webové stránky: www.casucapital.cz