Aktuální nabídka dluhopisů

Základní společná charakteristika

 • Jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč (hodnota jednoho dluhopisu)
 • Minimální investice: 1 (jeden) dluhopis
 • Emisní lhůta pro upisování dluhopisů (období, kdy je možné dluhopisy získat) skončí dnem 30. 6. 2021 s možností prodloužení
 • Výnos dluhopisu: pevná sazba 8 % ročně (per annum)
 • Den konečné splatnosti: 31. 12. 2023

Dluhopis
CASUCAPITAL – 1Y

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Ročně, vždy k 31. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 1. 12. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003529216
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 17 500 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 17 500 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 0001 – 1750

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – 1Y v PDF

Dluhopis
CASUCAPITAL – 1/2Y

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Pololetně, vždy k 31. 6. a 31. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 15. 6. a 15. 12. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003529208
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 5 000 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 5 000 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 1751 – 2250

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – 1/2Y v PDF

Dluhopis
CASUCAPITAL – 1Q

 • Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
  Čtvrtletně, vždy k 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. daného roku
 • Rozhodný den pro výplatu výnosu vždy k 20. 2., 20. 5., 20. 8. a 20. 11. daného roku
 • Identifikační kód ISIN: CZ0003529190
 • Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 2 500 000 Kč
 • Maximální jmenovitá hodnota emise: 2 500 000 Kč
 • Číslování Dluhopisů: 2251 – 2500

Kompletní emisní podmínky dluhopisu CASUCAPITAL – 1Q v PDF

Další charakteristiky společné pro všechny aktuální dluhopisy

 • Emitent: CASU CAPITAL a.s., IČO: 091 19 311 se sídlem Na líše 726/27, Michle, 141 00 Praha 4
 • Číslo účtu emitenta: 2199348002/5500
 • Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
 • Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
 • Emisní kurz k datu emise: 100 % jmenovité hodnoty dluhopisů
 • Datum emise: 11. 12. 2020
 • Dodatečná emisní lhůta: lze uplatnit
 • Datum počátku prvního Výnosového období: 1. 1. 2021
 • Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu
 • Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 21. 12. 2023
 • Emise: Emise zastupitelných dluhopisů vydávaných podle emisních podmínek (viz jednotlivé dluhopisy)
 • Administrátor: Emitent
 • Určená provozovna: Kancelář CASU CAPITAL a.s. – Opletalova 39, 110 00 Praha 1
 • Webové stránky: www.casucapital.cz